dzismis.com
POLSKO-ŻYDOWSKI NOBLISTA
Napisal i przyslal Jerzy Klechta Urodził się 21 listopada 1902 r. w Leoncinie k/Nowego Dworu Mazowieckiego.Rownież 21 listopada tyle, że w 1978 r. otrzymał Litera…