dzismis.com
Najlepsze żarty ze Stalina
W ZSRR za ich opowiadanie groziła kara śmierci Stalin na portrecie Izaaka Brodskiego (fot. domena publiczna). Konsekwencje za rozpowszechnianie tych kawałów były poważne. Z tego też zresztą żartowa…