dzismis.com
Europa wyhodowała dwie bestie
Napisal i przyslala Olga Degani Europa wyhodowała dwie bestie 1. W XX wieku Europa wyhodowała dwie bestie: bestię narodowo socjalistyczną w Niemczech i bestię Islamskiej Republiki Ira…