dzismis.com
Senat przyjął uchwałę z okazji przyznania literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk
Przyslala Rimma Kaul Senat Rzeczypospolitej Polskiej gratuluje Oldze Tokarczuk międzynarodowego sukcesu. Uznajemy jej ogromne zasługi dla światowej literatury, w tym dla budowy dobrego imien…