dzismis.com
Szminkowanie trupa z Oslo
Andrzej Koraszewski Przyslala Katharina Dr.Gasinska-Lepsien Izraelskie wybory skupiły uwagę świata w stopniu być może większym niż w jakimś supermocarstwie. Większość „doniesień” sprawiała …