dzismis.com
Izrael a Palestyńczycy. Wojna i okupacja jako rozwiązanie
Slawomir Czapnik Streszczenie. Celem artykułu jest szkic analizy konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zwłaszcza w kontekście sposobu radzenia sobie przez państwo żydowskie z palestyńsk…