dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu 26.9 – 28.9
. 26 września 2019 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że w przeddzień nowego roku (Rosz Haszana) liczba mieszkańców Izraela wzrosła do 9 092 000 osób. Ludność żydowska li…