dzismis.com
Sladami kultury Tomaszowskich Zydów
Wielka Synagoga w Tomaszowie Mazo- wieckim Justyna Biernat (Uniwersytet Jagielloński) DE (NON) TOLERANDIS IUDAEIS Wswojej książce Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiéy w ogolności, a mia…