dzismis.com
Maischein, Hannah/Betlejewski, Rafal: Potrzebujemy ikonografii polskiego wymiaru Holocaustu (Wywiad)
Hannah Maischein: Skad wzial sie pomys! na akcje »P!onie stodo!a«? Rafa! Betlejewski: To ciekawe pytanie. Wszyscy pytaj” mnie raczej o to, w którym momencie wpad!em na pomys! zrobienia »Teskn…