dzismis.com
SOWIECKA EMIGRACJA 
UWAGA: KON TROJANSKI W IZRAELU . Napisala i przyslala Zosia Braun W latach dziewiędziesiątych w Izraelu panowała wielka euphoria – nieskonczona il…