dzismis.com
Dzieje Żydów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim
Wstęp Publikacja, którą oddajemy Państwu do rąk, jest poświęcona zagadnieniom związa-nym z dziejami Żydów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Ważnym wąt-kiem w niniejszej książce są ta…