dzismis.com
„New Yorker” o sytuacji w Muzeum Polin.
Amerykanie zauważyli absurd polityki ministra Glińskiego prof. Dariusz Stola. Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” od czterech miesięcy nie ma dyrektora, bo minister kultury Piotr Gli…