dzismis.com
DYPLOMATA CZYLI SZPIEG?
Działalność służb kontrwywiadowczych PRL wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Warszawie (1956–1989) WSTĘP Nie ulega wątpliwości, że w ciągu całego okresu 1956–19…