dzismis.com
Udzial Polaków w zbrodniach na Zydach na prowincji regionu Swietokrzyskiego
Alina Skibinska, Jakub Petelewicz Zagadnienie negatywnych zachowan Polaków wobec Zydów w okresie drugiej wojny Swiatowej, poczynajàc od zaniechania pomocy, poprzez bierne wspóluczestnictwo w…