dzismis.com
80. rocznica wybuchu II wojny światowej
Może realistyczniej? Przslal Adam Mer Marcin Kula W folklorze żydowskim istnieje powiedzonko: „Co powinien robić Żyd, gdy historia wychodzi na ulicę? Wejść szybko do najbliższej bramy, by g…