dzismis.com
Faszyzm po polsku
Nie pytam, czy Polsce grozi faszyzm. Takie pytania stawiał Stefan Bratkowski jeszcze w 2011 roku, po pierwszych marszach z pochodniami. Marszach wywołujących u tych, co pamiętali, jednoznacz…