dzismis.com
Najwięksi wrogowie Izraela byli Europejczykami. Jest analiza DNA
Badania starożytnego DNA pozwoliły rozwikłać jedną z największych zagadek historii, a mianowicie: skąd na Bliskim Wschodzie wzięli się Filistyni, z którymi walczyli Samson i Dawid. Ze…