dzismis.com
Żydokomuna” w aparacie władzy„Polski Ludowej”.Mit czy rzeczywistość?
Miroslaw Szumilo Temat „żydokomuny”, czyli licznej obecności Żydów w strukturach władzy komu-nistycznej w Polsce po 1944 r., wciąż wywołuje silne emocje. Mimo wielu publikacjio charak…