dzismis.com
silni, zwarci, gotowi
natan gurfinkiel przed katowicką defiladą a z okazji dnia wojska polskiego, MON zażądało od miasta zdjęcia ekranów akustycznych, wycięcia krzewów i usunięcia kwia…