dzismis.com
Aleksander Ford. Komunista w mercedesie
Przyslala RimmaKaul autor: frag. książki „Ford. Reżyser”, Michał Danielewicz, wyd. Krytyka Polityczna „Aleksander Ford na świat przychodzi jako Mosze Lifszyc. Mosze ucieka przed…