dzismis.com
JEST SZANSA NA URATOWANIE ZRUJNOWANEJ SYNAGOGI W WIŚNIOWEJ
Przyslala Rimma Kaul Zrujnowana synagoga w Wiśniowej koło Myślenic to ostatnia wiejska, drewniana bożnica w Małopolsce i prawdopodobnie jedna z nielicznych w Polsce. Jest szansa na ur…