dzismis.com
Moczar dawał nadzieję, że tych „starych dziadów z KPP” w końcu się wyrzuci cz.5/5
W styczniu 1968 I sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji został Aleksander Dubček, którego poglądy w pewnej mierze uznawane są za zbliżone do stanowiska rewizjonistów…