dzismis.com
Moczar dawał nadzieję, że tych „starych dziadów z KPP” w końcu się wyrzuci cz.3/5
Być może „Marzec” był pewnego rodzaju odwetem za epokę stalinizmu. W latach 50. środowisko „krajowców” – Moczar i Gomułka – zostało zmarginalizowane przez tzw. „zagraniczników”. Zdarzały się przypa…