dzismis.com
Wyrwa
Natan Gurfinkiel znany (oj, zbyt chyba mało!) kopenhaski slawista, dr engur finkiel, w czasach gdy był jeszcze znawcą warszawskim, dowiódł, że „perliczka” …