dzismis.com
.Anita i Aleksander (8)
Marian Marzynski 8 maja 1945 roku, w dniu zakończenia wojny, wyreklamowany przez swojego komunistycznego przyjaciela Józefa Olszewskiego, Aleksander Leyfell jedzie pociągiem z Mosk…