dzismis.com
Żydzi w Ciechanowcu w XVIII-XIX wieku.
Przyslal Janusz Rok Przedmiotem pracy jest ukazanie historii społeczności żydowskiej zamieszkałej w Ciechanowcu w okresie XVIII i XIX wieku, pod względem struktury narodowościowej, społeczno-zawodo…