dzismis.com
Stracona szansa na „polską żydowskość” cz.2/5
Co w takim razie tak mocno nie podobało się młodemu pokoleniu Żydów, że budowało swoistą kontrkulturę dla świata rodzinnego, żydowskiej dzielnicy dużego miasta lub sztetla? Po pierwsz…