dzismis.com
Stracona szansa na „polską żydowskość” cz.1/5
W skrocie W II RP polscy i żydowscy rówieśnicy byli kulturowo tak sobie bliscy, jak jeszcze nigdy wcześniej w polskiej historii. Hybrydalna tożsamość „polskiej żydowskości” p…