dzismis.com
.Anita i Aleksander (4)
Marian Marzynski Po jej śmierci w wieku 102 lat, w jej notatkach z archiwum, którego, z woli spadkobiercy stałem się powiernikiem, znalazłem zapiski Anity Leiffel: Straciłam ojczyzn…