dzismis.com
Napchajcie się
Zamieszczamy ten gorzki komentarz do ustawy 447 pióra Piotra Pazińskiego, redaktora naczelnego żydowskiego pisma „Midrasz” w całości, choć bijące z niego emocje prowadzą do drastycznych konk…