dzismis.com
Eliza Segiet – kacik poezji cz.55
Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich WydziaƂu Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze, Studiów Literacko Artystycznych Uniw…