dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu 12.5 – 13.5
12 maja 2019 r. fundusz kompensacyjny Urzędu Skarbowego opublikowany rano zaktualizowane dane dotyczące zakresu roszczeń z tytułu szkód zgłoszonych po ostatniej serii at…