dzismis.com
NIECZYSTE SUMIENIE
Jerzy Klechta Nieczyste sumienie- część 1 (Nieczyste sumienie- część 2, uzupełniająca) Ustawa 447 przyjęta została przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2017 r. Jest to jedna z najb…