dzismis.com
Co się kryje za sprzeciwem wobec pokoju z Izraelem?
Pokój z Izraelem jest rzekomo formą kapitulacji i poddania się, która zrani godność Arabów i muzułmanów. Jest to temat olbrzymiej kampanii prowadzonej przez Palestyńczyków i innych Arabów w …