dzismis.com
Powtorka z historii? Antysemityzm
Jerzy Klechta Ach, drżyjcie ,Polacy Ach,trwóżcie się,goje, Bo Żydy chcą zrobić nam Finis Poloniae I kraj nam zamienić w judejską kolonię. Oto fragmencik poematu b…