dzismis.com
Dyplomaci w ONZ dokonują antysemickich czynów
Manfred Gerstenfeld 2019-04-16 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w kwaterze głównej ONZ w Nowym Jorku, 13 czerwca 2018 r głosuje nad przyjęciem propozycji rezolucji potępiającej użyc…