dzismis.com
12 kwietnia 1933 Niemiecki Związek Studentów opublikował „Dwanaście Tez” programowych :
Anna Karolina Klys Przeciwko nieniemieckiemu duchowi! 1. Język i literatura mają swoje korzenie w Narodzie. Obowiązkiem narodu niemieckiego jest zapewnić aby jego język i liter…