dzismis.com
JEST ANTYSEMITYZM CZY GO NIE MA ?
Jerzy Klechta Jest coś butwiejącego w państwie duńskim (Something is rotten in the state of Denmark). To z „Hamleta” Szekspira. Odnieść można ten cytat – w innym c…