dzismis.com
Peron
Zenon Rogula pamięci Edwarda Stachury Słońcem byliśmy! Cieniem jesteśmy! Słońcem będziemy! Dziećmi swych dzieci… Głos dochodził…