dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu
16 marca 2019 r. w kilku miejscach Strefy Gazy doszło do palestyńskich demonstracji przeciwko pogarszającym się warunkom socjalnym. Demonstranci żądali od władz Hamasu podjęcia kroków w celu popraw…