dzismis.com
Tomasz Żukowski: Polskie społeczeństwo nie przejęło się zanadto Holocaustem
„Choć możemy mówić o ciągłości przemocy wobec Żydów w II Rzeczpospolitej, w czasie Zagłady i po niej, aż do marca 1968 roku, wojna coś zmieniła w tej kwestii. Polskie społeczeństwo działało i…