dzismis.com
JANOSIK Z PIEKŁA – OPOWIEŚĆ O MENDAŁE MILERZE
Budził zgorszenie wśród ortodoksyjnych Żydów, bowiem jego zajęcia nie licowały z byciem wnukiem szamesa-opiekuna sądeckiej synagogi. Wśród dzieci siał lęk. Matki, przed snem straszyły nim swoje nie…