dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu
11 marca 2019 r. władze miejskie Jerozolimy podpisały strategiczne porozumienie z ministerstwem finansów, na mocy którego w starych dzielnicach miasta powstanie 23 tys. nowych mieszkań oraz sklepy …