dzismis.com
Kazimierz Wielki uregulował prawa Żydów w Królestwie Polskim
Żydzi zaczęli osiedlać się na ziemiach polskich już w XI w. Przybyli przede wszystkim z zachodu Europy. Pierwszym i zarazem najważniejszym dokumentem wydanym dla regulacji statutu mieszkańcó…