dzismis.com
WÓDZ I MOTŁOCH
Jerzy Klechta Hannah Arendt ( wybitna filozof, doktorat o pojęciu miłości u św. Augustyna, zasymilowana Żydówka) dowodziła, że totalitaryzm polega na zacieraniu r…