dzismis.com
a dziękuję gdzie, hę?!
Natan Gurfinkiel w czasach dzięcięctwa pobierałem wyższe nauki w podstawówce, zwanej naonczas powszechniakiem. na początku trzeciego roku szkolnego pani zadała nam pracę domową…