dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu
20 lutego 2019 r. ministerstwo finansów poinformowało, że zgromadziło około 700 mln szekli z palestyńskich podatków i opłat celnych, z których kwotę około 600 mln szekli przekaże do Autonomi…