dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu
17 lutego 2019 r. na porannym posiedzeniu rządu zatwierdzono nowo mianowanego ministra spraw zagranicznych, którym został Israel Katz. Gabinet bezpieczeństwa zdecydował o wprowadzeniu polityki komp…