dzismis.com
Arabowie są winni Żydom dużo więcej niż 250 miliardów dolarów
Według „Times of Israel” “Izrael przygotowuje żądanie rekompensaty, w sumie 250 miliardów dolarów od siedmiu krajów arabskich i Iranu, za nieruchomości i majątki pozostawione przez Żydów, k…