dzismis.com
DLACZEGO ANTYSEMITYZM NIE CHCE ZDECHNĄĆ?!
Alex Wieseltier WIKI: Antysemityzm — postawa wyrażająca dyskryminację, uprzedzenie, niechęć i wrogość w stosunku do Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etni…